Tháp 25 Láng Hạ

Dự án “Tổ hợp nhà ở cao tầng tiêu chuẩn cao-25 Láng Hạ, Ba Đình, Hà nội”
Chủ dự án: Công ty Xây Dựng số 1 Hà Nội

Hạng mục thực hiện: thiết kế, lắp đặt, thi công và chuyển giao công nghệ hệ thống Phòng cháy chữa cháy