Hệ Thống Camera

Hệ thống camera của công ty Việt Anh đã được lắp đặt và tin tưởng tại nhiều công trình lớn và nhỏ trên mọi miền tổ quốc. Chúng tôi là đại lý tại khu vực Đông Dương của tập đoàn Honeywell, Hochiki.