Hệ thống Âm thanh công cộng

Hệ thống Âm thanh công cộng của Công ty Việt Anh đã được tin tưởng sử dụng tại nhiều công trình như các tòa nhà văn phòng, chung cư, nhà máy lớn