Hệ Thống Báo Cháy

Hệ thống báo cháy của Công ty Việt Anh cung cấp đã được tin dùng bởi các nhà thầu và chủ đầu tư trong suốt hơn 20 năm qua. Chúng tôi chuyên cung cấp hệ thống thuộc các tập đoàn hàng đầu như Honeywell, Hochiki, Viking, Nomi,.v.v. 

  • Đầu báo khói quang địa chỉ FSP-851 Đầu báo khói quang địa chỉ FSP-851
  • Tủ báo cháy N6000 Tủ báo cháy N6000
  • P2RL P2RL
  • NBG-12LX NBG-12LX
  • Mô đun relay FRM-1 Mô đun relay FRM-1
  • Mô đun giám sát có địa chỉ FMM-1(A) Mô đun giám sát có địa chỉ FMM-1(A)