Công Trình Tiêu Biểu

  • Cung Quy hoạch và triển lãm Quảng Ninh Cung Quy hoạch và triển lãm Quảng Ninh
  • Bảo tàng và Thư viện Quảng Ninh Bảo tàng và Thư viện Quảng Ninh
  • Tổ hợp tòa nhà Chung cư cao tầng 35 Lê Văn Lương Tổ hợp tòa nhà Chung cư cao tầng 35 Lê Văn Lương
  • Văn phòng Quốc Hội Lào Văn phòng Quốc Hội Lào
  • Tổ hợp nhà chung cư N03 - Tây Hồ Tây Tổ hợp nhà chung cư N03 - Tây Hồ Tây
  • Tổ hợp nhà chung cư cao tầng N05 Hoàng Đạo Thúy Tổ hợp nhà chung cư cao tầng N05 Hoàng Đạo Thúy