Sovereign House 41A Lý Thái Tổ

Dự án “Xây dựng Tòa nhà Sovereign House tại 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội”

Chủ đầu tư: Cục đối ngoại Bộ Quốc Phòng & Công ty TNHH Việt Bắc

Hạng mục thực hiện: Thiết kế, lắp đặt và thi công hệ thống Phòng cháy chữa cháy