Hệ Thống Báo Cháy

Hệ thống báo cháy của Công ty Việt Anh cung cấp đã được tin dùng bởi các nhà thầu và chủ đầu tư trong suốt hơn 20 năm qua. Chúng tôi chuyên cung cấp hệ thống thuộc các tập đoàn hàng đầu như Honeywell, Hochiki, Viking, Nomi,.v.v. 

  • ISO-X Mô đun ngắn mạch ISO-X Mô đun ngắn mạch
  • FST-851 FST-851
  • FSP-851 FSP-851
  • FCM-1 FCM-1
  • 5151 Đầu báo nhiệt điên tử 5151 Đầu báo nhiệt điên tử
  • 2151 Đầu báo khói quang 2151 Đầu báo khói quang