Bảo tàng và Thư viện Quảng Ninh

Dự án: "Thư viện và Bảo tàng Quảng Ninh"
Chủ đầu tư: UBND tỉnh Quảng Ninh

Phần thực hiên:
           - Thi công và Lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy.
           - Thiết kế, lắp đặt và thi công hạng mục Camera An ninh