102 Thái Thịnh

Dự án "Đầu tư xây dựng khu thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ để bán".
Chủ đầu tư: Trung tâm thương mại và XNK tổng hợp Hà Nội GENEXIM.

 

Phần thực hiện: Cung cấp thiết bị và lắp đặt